Anaptixis Real Estate
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ποιους ιδιοκτήτες αφορά:

Η ρύθμιση αφορά κτήρια των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί πριν από τις 02/07/2009.

Ο Νόμος παρέχει δυνατότητα τακτοποίησης για 30 χρόνια σε κάθε είδους υπέρβαση δόμησης.


Ποιες αυθαίρετες κατασκευές τακτοποιούνται;

Στον παραπάνω νόμο εμπίπτουν οι παρακάτω συνήθης περιπτώσεις:

- Ανέγερση νέου ή επέκταση υφιστάμενου κτιρίου χωρίς οικοδομική άδεια.

- Επαύξηση των διαστάσεων αδειοδοτημένου κτιρίου καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που προβλέπεται βάσει της οικοδομικής άδειας. Η επαύξηση αυτή μπορεί να είναι είτε οριζόντια (πχ υπέρβαση κάλυψης), είτε καθ’ ύψος (πχ επιπλέον όροφος).

- Αλλαγή χρήσης, εξωστών (μπαλκονιών), σε χώρους κατοικίας.

- Πέργκολες, πρόχειρες κατασκευές σε δώματα ή ακάλυπτους, οι οποίες δεν εμφανίζονται στην οικοδομική άδεια.

- Νόμιμες πέργκολες σε δώματα & ταράτσες, οι οποίες όμως έχουν κλείσει περιμετρικά και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.


8 ερωταπαντήσεις για τα αυθαίρετα!

- Τι θα συμβεί στην περίπτωση όπου κάποιος πληρώνει ήδη πρόστιμο για κατασκευή που έχει κριθεί αυθαίρετη;
Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τα παλαιότερα πρόστιμα θα συμψηφιστούν με τη νέα ρύθμιση. Πάντως, οι ιδιοκτήτες πρέπει να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα σταματήσουν να πληρώνουν το παλαιότερο πρόστιμο. Το ζήτημα είναι αν θα αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει από το ποσό που προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της ρύθμισης. Επειδή πρόκειται για σημαντικά ποσά ενδέχεται να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.


- Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που είχαν ενταχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις τι πρέπει να κάνουν;
Αν το ακίνητο είναι προ του 1955, θεωρείται νόμιμο. Αν είχε ενταχθεί στις δύο φάσεις της ρύθμισης Τρίτση (1983), τότε επίσης δεν χρειάζεται να καταθέσει εκ νέου αίτηση διατήρησης. Στη ρύθμιση εντάσσονται ακίνητα που δεν είχαν νομιμοποιηθεί με τον νόμο Τρίτση ή κατασκευάστηκαν μετά το 1983. Να σημειωθεί πως παλαιές κατοικίες που ανήκουν για δεκαετίες στον ίδιο ιδιοκτήτη επιβαρύνονται με χαμηλότερο πρόστιμο διατήρησης.


- Ποιες αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται από τη νέα ρύθμιση;
Αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί σε δασικές εκτάσεις, σε αναδασωτέες εκτάσεις, σε ρέματα και στον αιγιαλό δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται ημιυπαίθριες κατασκευές, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στην παλαιότερη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος (Ν. 3843 του 2010). Στο υπουργείο υποστηρίζουν πως μπορεί να μη ζητούν έγγραφο που να αποδεικνύει πως το ακίνητο βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, αλλά απαιτούν εξαρτημένο τοπογραφικό. Έτσι, με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών θα μπορούν να διασταυρώσουν αν π.χ. μια κατοικία βρίσκεται σε δασική περιοχή ή σε ρέμα.


- Τι θα συμβεί στην περίπτωση όπου δεν εντάξω το αυθαίρετό μου στη νέα ρύθμιση;
Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, εντοπιστούν όμως ύστερα από έλεγχο ή καταγγελία καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσιο τέλος διατήρησης που ανέρχεται στο 5% επί της αντικειμενικής αξίας μέχρι την κατεδάφισή του. Επίσης, καμία συναλλαγή επί ακινήτων δεν θα γίνεται από την 1η/1/2012 χωρίς βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν χτιστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν ενταχθεί στη σχετική ρύθμιση. Σε περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης, όσοι εμπλέκονται στις σχετικές συναλλαγές (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.ά.) απειλούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες και πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ, ενώ οι μηχανικοί ακόμα και με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.


- Θα καταβληθούν επιπλέον φόροι παράλληλα με τη ρύθμιση του αυθαιρέτου;
Τα αυθαίρετα που εντάσσονται στη ρύθμιση δεν βαρύνονται με αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές ούτε με κάποιου άλλου είδους φόρο. Από την άλλη πλευρά, αν έχουν καταβληθεί τέλη ή πρόστιμα, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να τα διεκδικήσει (βλ. και ερώτηση 1).


- Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν 2 ή 3 αυθαίρετες κατασκευές, πώς υπολογίζεται το πρόστιμο;
Στην περίπτωση αυτή θα καταβληθούν δύο ή τρία διαφορετικά πρόστιμα. Για παράδειγμα, ένα για μία αυθαίρετη κατοικία, ένα για μία παράνομη πισίνα και ένα για κάποιον παράνομο οικίσκο στο ίδιο οικόπεδο.


- Αρκεί να είναι ένα σπίτι κύρια κατοικία προκειμένου να πληρώσω χαμηλότερο πρόστιμο;
Όχι. Για το μειωμένο πρόστιμο ο ιδιοκτήτης πρέπει να βεβαιώσει πως το αυθαίρετο κτίσμα είναι κύρια και μοναδική κατοικία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να διαθέτει δύο σπίτια και να υποστηρίζει πως το αυθαίρετο είναι κύρια κατοικία του. Πρέπει να μη διαθέτει άλλο σπίτι για να επωφεληθεί από το χαμηλότερο πρόστιμο.


- Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο;
Για τον υπολογισμό του προστίμου χρησιμοποιείται μαθηματικός τύπος. Υπολογίζεται το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής (ανεξάρτητα αν είναι προ ή μετά του 2003) ΕΠΙ την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου (ανεξάρτητα από τη χρήση του ακινήτου) ΕΠΙ συντελεστή 15% ΕΠΙ τους συντελεστές κάθε παράβασης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου το αυθαίρετο έχει οικοδομική άδεια, ο συντελεστής παράβασης είναι 1 οπότε και το πρόστιμο είναι μικρότερο. Αν δεν έχει οικοδομική άδεια, τότε το πρόστιμο τριπλασιάζεται, αφού ο συντελεστής παράβασης αυξάνεται στο 3.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ρύθμιση:

- Αίτηση

- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν) με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και στην οποία περιγράφεται η αυθαίρετη κατασκευή.

- Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500€, 1000€ ή 2000€ ανάλογα με την επιφάνεια του χώρου που τακτοποιείται.

- Στέλεχος οικοδομικής αδείας, τοπογραφικό και κάτοψη του χώρου εφόσον έχουν εκδοθεί.

- Τεχνική έκθεση μηχανικού.

- Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου (Συμπληρώνεται από τον Μηχανικό).


Καταβολή Προστίμου

Με εφάπαξ εξόφληση, κατά την οποία πετυχαίνουμε έκπτωση 20%.

Καλέστε μας τώρα
(+30) 2108055390
info@anaptixisestate.gr